Thông báo tuyển sinh Cao học khóa Tháng 11/2015 (Thông báo số 1)
(Thứ ba, 21/07/2015)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Cao học khóa Tháng 11/2015 (Thông báo số 1)

 

1.    Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 1,5 năm.

Địa điểm:     Đại học Xây dựng (16 chuyên ngành)

              Đại học Cần Thơ (16 chuyên ngành)

              Đại học Tây Nguyên (16 chuyên ngành)

         Đại học Hà Tĩnh, Đại học Xây dựng Miền Trung, Đại học Tây Bắc, và Đại học Nguyễn Tất Thành (nếu có yêu cầu và được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép)

              

2.    Điều kiện dự thi

a.     Đã tốt nghiệp đại học ngành /chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành/ chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sỹ.

b.     Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sỹ thì phải học và đạt các môn học bổ sung kiến thức;

c.     Các môn học bổ sung kiến thức sẽ được Khoa Đào tạo Sau đại học và các Khoa, Viện chuyên ngành xác định sau khi thí sinh nộp Bằng tốt nghiệp Đại học  Bảng điểm  công chứng;

3.    Các môn thi tuyển

Thi 3 môn: Môn cơ bảnMôn cơ sở và Môn ngoại ngữ (A2).

4.    Thời gian dự định thi:

ngày 27, 28 và 29 tháng 11 năm 2015

5.    Thời gian, địa chỉ liên hệ, nhận và nộp hồ sơ

1.     Nhận mẫu hồ sơ: từ ngày 15/07/2015.

2.     Đăng ký học bổ sung kiến thức: từ ngày 15/07/2015 đến ngày 07/08/2015.

3.     Học bổ sung kiến thức: từ ngày 17/08/2015 đến ngày 26/10/2015.

4.     Nộp hồ sơ: từ ngày 05/10/2015 đến ngày 23/10/2015.

 

Thông tin chi tiết xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn khai hồ sơ: TẠI ĐÂY