CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM TIẾN SỸ PHAN ĐĂNG SƠN.