Thông báo xét tuyển bậc thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 11 năm 2020
(Thứ năm, 17/09/2020)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


THÔNG BÁO

Xét tuyển bậc thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV

đợt tháng 11 năm 2020

 


Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014;

Căn cứ công văn số 2297/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 19/5/2015 về việc xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sỹ;

Căn cứ công văn số: 17/ĐTKSCLC của Văn phòng Dự án đào tạo kỹ sự chất lượng cao ký ngày 4/6/2015 về việc thông báo kết quả họp triển khai công văn số 2297/BGDĐT-GDĐH;

Căn cứ Quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-ĐHXD-SĐH ngày 11/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng;

Trường Đại học Xây dựng tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho các kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV như sau:

 

I.                   CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

STT

Ngành học chương trình PFIEV

Ngành học hệ Thạc sỹ

1

Cơ sở hạ tầng Giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Xây dựng Cầu Hầm (MS 8580205-1)

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Xây dựng Đường Ô tô và Đường thành phố (8580205-2)

3

Địa kỹ thuật xây dựng (8580211)

4

Xây dựng công trình Thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (MS 8580202)

5

Kỹ thuật Công trình biển (MS 8580203)

6

Địa kỹ thuật xây dựng (8580211)

7

Kỹ thuật Đô thị

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (MS 8580210-2)

 

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1.      Về văn bằng:

Đã tốt nghiệp chương trình PFIEV đúng ngành với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký xét tuyển (Trong mục I).

2.      Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.      Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

 

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1.      Đơn xin xét tuyển (theo mẫu);

2.      Bản lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);

3.      Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa cấp Quận, Huyện trở lên;

4.      Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm (sinh viên tốt nghiệpTrường Đại học Xây dựng không cần nộp bằng và bảng điểm);

5.      Bản sao các tài liệu chứng minh năng lực ngoại ngữ theo mục 3 điều 5 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 15/5/2014 (nếu có);

6.      Công văn cử đi xét tuyển của Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự (trừ trường hợp thí sinh tự do);

 

V. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Các học viên sẽ học bổ sung 6 tín chỉ, đươc chia thành 2 môn: Môn Triết học (3 tín chỉ) và môn chuyên môn (3 tín chỉ).

Sau khi đạt các môn học bổ sung, học viên nhận đề tài luận văn, thực hiện luận văn.

Học viên chỉ được bảo vệ luận văn khi đã đạt trình độ ngoại ngữ quy định tại mục 3 điều 5 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 15/5/2014.

Các học viên chưa đạt điều kiện về ngoại ngữ sẽ phải dự thi và đạt yêu cầu trong các đợt thi đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên hệ thạc sĩ do Trường Đại học Xây dựng tổ chức.

 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

1.      Đăng ký xét tuyển trên web site http://sdh.nuce.edu.vn từ ngày 10/9/2020. (Xem hướng dẫn trước khi đăng ký)

2.      Nhận và nộp hồ sơ: Từ ngày 10/9/2020 đến ngày 30/10/2020.

3.      Địa chỉ liên hệ: Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Xây dựng – Phòng 204, nhà A1 số 55 đường Giải phóng, Hà Nội. Điện thoại: (04) 38691832; Email: sdh@nuce.edu.vn ;  Website: http://sdh.nuce.edu.vn./.


Xem thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY