THÔNG BÁO Tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 5 năm 2013 (Thông báo số 1)
(Thứ ba, 23/07/2013)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 Số:  54 /TB-ĐHXD-SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  Hà Nội, ngày  5  tháng  02  năm 2013 

 

THÔNG BÁO

Tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 5 năm 2013 (Thông báo số 1)

  

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009;

Căn cứ thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT

Căn cứ Quy định đào tạo Tiến sỹ ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-ĐHXD-SĐH ngày 11/3/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng;

Trường Đại học Xây dựng tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt tháng 5 năm 2013 như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

STT

Mã số

Ngành (cấp 4)

Chuyên ngành

1

62580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

2

62520320

Kỹ thuật môi trường

CN môi trường chất thải rắn

3

62520320

Kỹ thuật môi trường

CN môi trường nước và nước thải

4

62520320

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ môi trường khí

5

62520101

Cơ kỹ thuật

6

62580204

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

7

62580102

Kiến trúc

8

62580302

Quản lý xây dựng

9

62520103

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật máy nâng, máy vận chuyển liên tục

10

62520103

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng

11

62580105

Quy hoạch vùng và đô thị


12

62520309

Kỹ thuật vật liệu

13

62580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

14

62580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Xây dựng Cầu hầm

15

62580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

16

62580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

Xây dựng công trình thủy

17

62580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

Xây dựng công trình biển

Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh kèm theo thông báo này;

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Các công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký dự tuyển:

 1. Điều kiện văn bằng: thoả mãn một trong các điều kiện sau:

-  Có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần;

-  Có bằng thạc sỹ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành hoặc ngành phù hợp. Trường hợp này thí sinh phải dự tuyển như người chưa có bằng thạc sỹ;

-  Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành, loại Khá trở lên;

-  Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau:

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (căn cứ theo thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012) tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục III), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

 1. Điều kiện công trình đã công bố: Người có bằng thạc sỹ cần có ít nhất một bài báo, người chưa có bằng thạc sỹ cần có ít nhất hai bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học có uy tín trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Nội dung bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển;
  1. Có một bài luận về dự định nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn (xem chi tiết tại điểm 2, Điều 8 Quy chế đào tạo tiến sỹ);
  2. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sỹ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sỹ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh;
  3. Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn[N1]  phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án quy định tại Điều 9 của Quy chế đào tạo tiến sỹ;
  4. Người dự tuyển đào tạo tiến sỹ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ khi tốt nghiệp đại học, tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp, đến ngày đăng ký dự tuyển)[N2]  trừ trường hợp tốt nghiệp loại giỏi;
  5. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật;
  6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của trường.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu[N3] );
 2. Bản lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản; hay chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);
 3. Bản sao hợp lệ Bằng Cao học, Đại học, Bảng điểm, các kết quả học bổ sung kiến thức (nếu có). Nếu thí sinh dự tuyển theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm văn bằng 1;
 4. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (xem điều kiện dự thi);
 5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của Bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên;
 6. Công văn xác nhận có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn và giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự (đối với người có việc làm); Giới thiệu của trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp (đối với sinh viên); xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật của địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm);
 7. Bản khai các công trình khoa học đã được công bố cùng bản chụp các công trình đó (nếu có). Bản chụp các công trình khoa học phải bao gồm trang bìa, phần mục lục và các trang có bài của tác giả trong tạp chí có công trình được công bố;
 8. Bài luận về dự định nghiên cứu, Đề cương nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn.
 9. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học hoặc một nhà khoa học và thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;
 10. Một trong các văn bản sau: hợp đồng lao động đã có; các quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; quyết định xếp loại công chức, viên chức; quyết định nâng lương lần cuối (CC/VC nhà nước);
 11. Bốn ảnh mầu 4 x 6 cm mới chụp (theo kiểu hộ chiếu);
 12. Hai phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận để nhận thông báo kết quả xét tuyển.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

V. THỜI GIAN NHẬN, NỘP HỒ SƠ & XÉT TUYỂN

Thời gian (vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6)

 1. Nhận mẫu hồ sơ: từ ngày 18/02/2013 đến ngày 18/03/2013.
 2. Nộp hồ sơ: từ ngày 25/03/2013 đến ngày 08/04/2013. Thí sinh đem theo bản chính để đối chiếu.
 3. Thời gian xét tuyển: ngày 09 tháng 05 năm 2013.

Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN.

VI. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục hoặc 4 năm không tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục hoặc 5 năm không tập trung liên tục.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

 1. Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Xây dựng – Phòng 204, nhà A1 số 55 đường Giải phóng, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3869 1832;
 2. Email: sdh.dhxd@gmail.com ;
 3. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại Website: http://nuce.edu.vnhttp://sdh.nuce.edu.vn./.

Nơi nhận:                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD-ĐT (để báo cáo);                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- UBND, Sở XD,GTVT,MT các Tỉnh, TP;                                                       

- Các Trường ĐH, Cao đẳng, Viện NC;

- Các TCty, Công ty…;                                                                                          Đã Ký

- Lưu: VT, Khoa SĐH.                                                                   

 

                                                                                                              PGS.TS. Phạm Duy Hòa