Thông báo thay đổi lịch Khai giảng khóa T5/2014 và phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ
(Thứ ba, 23/09/2014)

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  136/SĐH-ĐHXD                                  Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

 

V/v Khai giảng Cao học khóa tháng 05 năm 2014 và Phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ

Kính gửi: Các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ

Để buổi lễ Khai giảng và phát bằng được tổ chức trang trọng, Khoa đào tạo Sau đại học thông báo:

1.     Các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ đến văn phòng khoa ĐT SĐH để làm các thủ tục phát bằng  từ 14h’00 – 17h’00, ngày 24/09/2014 (Thứ Tư): (Nộp lệ phí, nhận áo và ký vào sổ gốc cấp bằng, “ không ký hộ”)

2.     Các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ phải có mặt tại hội trường G3 vào lúc 08h’00 ngày 25/05/2014, ngồi theo đúng vị trí quy định (xem trên trang web: sdh.nuce.edu.vn)

3.     Các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ phải xếp hàng theo đúng thứ tự trong danh sách, và sau khi nhận bằng sẽ trở về chỗ ngồi của mình;

4.     Trả áo mũ tại văn phòng khoa ĐT SĐH từ 10h’30 – 12h’00, ngày 25/09/2014;

Khoa đào tạo Sau đại học mong muốn nhận được sự hợp tác của các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ để buổi lễ được thành công.

Danh sách các học viên Thạc sỹ được nhận bằng:


                                                  .Khóa T2/2011: Tại Đây

                                                 .Khóa T9/2011: Tại Đây

                                                 .Khóa T3/2012: Tại Đây

(Các học viên Thạc sỹ xem lại các thông tin, ai có thông tin bị sai thông báo đến Khoa ĐT Sau đại học để sửa lại trước khi in bằng thạc sỹ)

Trong chương trình đội văn nghệ sẽ biểu diễn bài hát "Về đây với Trường Xây dựng", Khoa ĐT Sau đại học rất mong muốn mọi người sẽ cùng hòa lời ca trong tiết mục này. Nhạc và lời của bài hát xem ở đây 

Vị trí chỗ ngồi sẽ được thông báo sau.

Trân trọng ./.

                                                                                 TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                         ĐÃ KÝ

 

                                                                           PGS. TS. Nguyễn Bình Hà