Thông báo về việc mở khoá 60 Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại Trường ĐH
(Thứ hai, 22/07/2013)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Số: 109/TB - SĐH

 

 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mở khoá 60

Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại Trường ĐHXD

Kính gửi:………………………………………………………………………

Trường Đại học Xây dựng thông báo mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình, đào tạo theo chương trình quy định tại Thông tư 25/2009-BXD ngày 29/7/2009, cấp chứng nhận theo ba lĩnh vực xây dựng:

     -  CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

     -  CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

     -  CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC: Các cá nhân có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc cáclĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức.

                                    Các cá nhân chưa có đủ điều kiện về văn bằng sẽ được cấp chứng nhận đã tham dự khóa học của Trường ĐHXD sau khi thi đạt yêu cầu.

HỒ SƠ:          Chứng minh nhân dân và bằng tốt nghiệp chuyênmôn công chứng; 04 ảnh 4x6 (theo kiểu hộ chiếu).

KINH PHÍ:               1.200.000 VNĐ/ khoá/người/ học 1 lĩnh vực

1.500.000 VNĐ/ khoá/người/ học 3 lĩnh vực

            (Kinh phí đã bao gồm tài liệu học tập + Giấy chứng nhận).

GIỜ HỌC:                Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần từ 17h30 đến 20h45.

Chủ nhật học cả ngày:        sáng từ 8h00 đến 11h15;

                                               chiều từ 13h30 đến 16h45.

ĐỊA ĐIỂM HỌC:   Trường Đại học Xây dựng- 55 Đường Giải Phóng- Hà Nội.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC

Khoá 60:           Đăng ký:   Từ 20/03/2013 đến 03/04/2013

                                         Học:           Từ 04/04/2013 đến 13/05/2013

Liên hệ:Khoa ĐT SĐH-phòng 204 nhà A1từ 8h30-11h30các ngày làm việc trong tuần.

Điện thoại:04.38691832.                     Fax:04.38691684

Website: http//:www.sdh.nuce.edu.vn                       Email: info@sdh.nuce.edu.vn

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

-         Như kính gửi;                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-         Lưu VT, Khoa ĐT SĐH.

                                                                                                                  Đã ký

 

 

 

                                                                                                     PGS. TS. Phạm Duy Hòa