Tuyến sinh Thạc sỹ khóa tháng 11 năm 2014 (Hướng dẫn)
(Thứ hai, 14/07/2014)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../SĐH-ĐHXD                             Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014 

HƯỚNG DẪN

Trình tự đăng ký dự thi Thạc sỹ

 

1.    Xem hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến để chuẩn bị trước một số tài liệu, thông tin như ảnh điện tử kiểu hộ chiếu châu Âu; định dạng JPG; kích thước 4,5cm x 3,5cm; độ phân giải 254dpi (xem mẫu ảnh tại đây)

2.    Điền các nội dung trong mục đăng ký dự tuyển cao học bằng tiếng Việt có dấu, font chuẩn Unicode http://sdh.nuce.edu.vn/DangKyHoc.aspx

3.    Đến Khoa Đào tạo Sau đại học để nhận hồ sơ và được tư vấn các vấn đề liên quan đến kỳ thi;

4.    Khai vào đơn dự thi; Xem hướng dẫn tại đây.

5.    Hoàn thiện các hồ sơ còn lại;

6.    Đến nộp hồ sơ tại Khoa Đào tạo Sau đại học theo thời gian biểu đã công bố.

Lưu ý:

Các trường hợp thí sinh dự thi vào ngành đào tạo Thạc sỹ là ngành gần với ngành tốt nghiệp đại học cần đem Bằng và Bảng điểm có công chứng tới Khoa ĐT Sau đại học trước ngày 25/7/2014 để Trường xem xét quyết định các môn học bổ sung kiến thức.

                                                                                TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                         (đã ký)

 

                                                                         PGS.TS. Nguyễn Bình Hà