Thông báo điểm trúng tuyển hệ đào tạo Thạc sỹ khóa tháng 05 năm 2015
(Thứ sáu, 03/07/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH


THÔNG BÁO


Điểm trúng tuyển hệ đào tạo Thạc sỹ đợt tháng 05 năm 2015 là:

10 điểm (Mười điểm)


Ghi chú: Các thí sinh trúng tuyển:

-  Tổng điểm thi ngoại ngữ trên 50 đ

-  Hai môn thi cơ bản và cơ sở từ 5đ trở lên

-  Tổng hai môn cơ bản, cơ sở từ 10đ trở lên