Thông báo chấm lại (phúc khảo) kỳ thi Tuyển sinh Cao học T5/2014
(Thứ tư, 25/06/2014)             TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH T5/2014

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kết quả Chấm lại (phúc khảo) kỳ thi Tuyển sinh Cao học T5/2014

 

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học tháng 5 năm 2014 đã nhận được đơn đề nghị phúc tra cho 19 bài thi thuộc 03 môn. Hội đồng đã thành lập tiểu ban chấm lại và tiến hành các công tác chấm lại theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả chấm lại như sau:

 

STT

Họ và tên

Ngành dự thi

Số báo danh

Môn thi

Điểm lần 1

Điểm chấm lại

Ghi chú

1

Đinh Huy Đạt

Kiến trúc

1405118

Hình họa

2.25

2.25

 

2

Nguyễn Tuấn Hoàng Long

Kiến trúc

1405157

Hình họa

3.5

3

 

3

Nguyễn Đắc Trình

Kinh tế xây dựng

1405262

Kinh tế xây dựng

3.75

3.75

 

4

Lê Thị Tâm

Kinh tế xây dựng

1405255

Kinh tế xây dựng

4.75

4.75

 

5

Vũ Thị Quế Anh

Kinh tế xây dựng

1405269

Kinh tế xây dựng

4.75

4.75

 

6

Hoàng Thị Phi Yến

Kinh tế xây dựng

1405283

Kinh tế xây dựng

5.5

5.5

 

7

Hoàng Minh Thiện

Kinh tế xây dựng

1405281

Kinh tế xây dựng

5.25

5.25

 

8

Dương Anh Tuấn

Kinh tế xây dựng

1405240

Kinh tế xây dựng

4.5

4.5

 

9

Vương Văn Diệm

Quản lý dự án

1405247

Kinh tế xây dựng

4

4

 

10

Nguyễn Văn Hùng

Kinh tế xây dựng

1405228

Toán

4.25

4.25

 

11

Đinh Thị Hường

Kinh tế xây dựng

1405277

Toán

4

4

 

12

Hoàng Thị Phi Yến

Kinh tế xây dựng

1405283

Toán

3.5

3.5

 

13

Hoàng Minh Thiện

Kinh tế xây dựng

1405281

Toán

4.5

4.5

 

14

Nguyễn Trí Huy

Quản lý dự án

1405229

Toán

4.5

4.5

 

15

Hoàng Thị Thùy Vân

Quản lý dự án

1405245

Toán

4.25

4.25

 

16

Phạm Hoàng Việt

Quản lý dự án

1405282

Toán

4.5

4.5

 

17

Trương Quang Thành

Quản lý dự án

1405280

Toán

5

5

 

18

Phạm Thùy Linh

Quản lý dự án

1405232

Toán

4.5

4.5

 

19

Trần Vũ Tuấn

Xây dựng DD & CN

1405107

Toán

4.25

4.25

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

ĐÃ KÝ 


TS. Lê Văn Thành