BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP TRƯỜNG NCS LÊ CÔNG DUY
(Thứ sáu, 30/05/2014)


BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

------- o O o --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------- o O o --------

 

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Xây dựng sẽ tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật cho:

NCS Lê Công Duy

 Đề tài:   Một phương pháp đánh giá mức độ an toàn của kết cấu khung chịu tải trọng động theo lý thuyết tập mờ

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp,

Mã ngành: 62580208,

Thời gian:            14h00, ngày 30  tháng  06  năm 2014

Địa điểm:             Phòng họp nhà Thư viện - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm tới dự.
                                                                             

                                                                             KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Toàn văn luận án xem tại đây